top of page

CƠ CẤU CÔNG TY

ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
z4436773153905_a2438cd170a84b3ae12949aca75f4f6f.jpg

Nguyễn Thị Hường

Ban Giám Đốc

IMG_1623397915793_1623398710274.jpg

Vũ Văn Linh

Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Đội ngũ Việt Nam

z4436777038696_bc252f6a09b28ee8f99238142753fb1f.jpg

Trần Thị Chí Nguyện

Trưởng Phòng Kinh Doanh

z4436777129090_7c63d6b7cb50c6285783b63c86fd335f.jpg

Tạ Thị Kim Thoa

Trưởng Phòng CSKH

chị Trúc.png

Mai Thanh Trúc

Trưởng Phòng Điều Phối

z4436776394301_de97df0a6442ba6d2c091fc03f144a0f.jpg

Nguyễn Nữ Quỳnh Như

Trưởng Phòng Kỹ Năng Sống

z4436773173620_396096843368c21f1938ec340748bc75.jpg

Nguyễn Khắc Vũ

Trưởng Phòng Học Thuật

z4864007847391_8f38af0ffb4349eeb52905d288f83134.jpg

Trần Quỳnh Thy

Nhân viên phòng HCNS

z4864235224959_c1283fd9331930c851ca6c3dd

Nguyễn Như Thường

Nhân viên phòng HCNS

Đội Ngũ Nước Ngoài

z4445221402586_36f6a4a4afc83857ba0c9f43faa7e070.jpg

Karina Fullard

Quản lý nước ngoài

z4436775404411_1092e941dd4e1e8fdd3f2a0620467b0c.jpg

Sajia Zamaan

Điều Phối Giáo Viên

z4436775369465_253e2961002bf501ac4d40919d238770.jpg

Aleksander Popov

Điều Phối Giáo Viên

z4436775475507_313898c32aa6b9e5c6a835efebb83f7c.jpg

Basson Koch

Điều Phối Giáo Viên

bottom of page