Meet The Team

Ms Nguyễn Thị Hường

Mr Vũ Văn Linh

Board of Directors

Ms. Mai Thanh Trúc

Academic Manager

99e3f8a86c2b8e75d73a.jpg

Ms. Tạ Thị Kim Thoa

Client Service Manager

Ms. Trần Thị Chí Nguyện

Corporate Manager

Joe%20Head%20Shot_edited.jpg

Mr. Joe A. Woolley 

Head Teacher

Ms. Đỗ Thị Thu Thảo

Human Resources Supervisor

Ms%20An_edited.jpg

Ms. Lương Nguyễn Thúy An

Teaching Assistant Supervisor

Mr. Sto-an Coetzee

Senior Teacher

P6071366_edited.jpg

Ms. Karina Fullard

Senior Teacher

Mr. James Burke

Senior Teacher

Bùi Đình An

Senior Teacher

anh Tâm - Trưởng nhóm học thuật.png

Hồ Đạo Tâm

Academic Coordinator

Nguyễn Minh Tuấn

Academic Coordinator

AC
AC

CS
CS

CO
CO

AC
AC

1/3